همکاری با ما

همکاری با ما
اطلاعات شخصی
نام و نام خانوادگی : نام پدر : تاریخ تولد : 13
شماره شناسنامه : صادره از : کد ملی :
وضعیت تاهل : شغل پدر : وزن :
وضعیت نظام وظیفه : نوع معافیت : تابعیت :
اطلاعات تماس
ایمیل : تلفن : موبایل :
آدرس :
اطلاعات تحصیلی
آخرین مدرک تحصیلی : رشته : معدل :
تاریخ اخذ : 13 دانشگاه محل اخذ :
آموزش و مهارت های کسب شده
عنوان دوره مدت
(ساعت)
تاریخ محل آموزش توضیحات
سایر توانمندی ها
پیشینه و تجارب کار
نام شرکت/موسسه عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ تلفن
(با کد شهر)
سایر اطلاعات
در صورتی که از بستگان شما کسی در این شرکت اشتغال دارد نام او را قید فرمایید :
حقوق درخواستی شما(ریال) : درآمد فعلی شما(ریال) :
تائید صحت اطلاعات
درستی اطلاعات فوق را تایید و تعهد می نمایم.     
 


طراحی حرفه ای و تخصصی انواع وب سایت شرکتی

طراحی انواع وب سایت شرکتی بنا به نیاز شما و گرافیک مورد تایید شما